ETN Dissemination (ENGLISH)
is the ETN Platform for the dissemination of mobility projects. A personal account and your own webpage where the results of your mobility experiences are visible and accessible. Articles, images, videos...all this and more to illustrate the project and reinforce its value and dissemination
Download Guide
How to log in and edit your profile
How to create, edit and delete an article
How to create an article in Gallery format
ETN Dissemination (ITALIANO)
è la piattaforma di ETN per la disseminazione dei progetti di mobilità. Un account personale e una propria pagina web dove poter rendere visibili e accessibili i risultati delle proprie esperienze di mobilità. Articoli, immagini, video... che raccontano il progetto e ne rafforzano la valorizzazione e la disseminazione
Guida completa
Come accedere e modificare il proprio profilo
Creare, modificare e cancellare un articolo
Come creare un articolo formato Gallery
ETN Dissemination (POLAND)
to platforma ETN do upowszechniania projektów mobilności. Za jej pomocą mogą Państwo wykreować własne miejsce przeznaczone dla Państwa projektu i widoczne dla wszystkich zainteresowanych osób. Na stworzonej stronie będą widoczne rezultaty Waszych doświadczeń związanych z mobilnością. Artykuły, zdjęcia, filmy …. wszystko to, co opowiada o projekcie, wzmacnia jego wartość oraz poszerza zasięg upowszechniania.
Pobierz Przewodnik
Jak się zalogować i modyfikować swój profil
Jak stworzyć, edytować i usunąć artykuł
Jak stworzyć artykuł w formie Galerii